Recht

Hukuk 24 Online Avukat

Askerlik erteleme işlemleri

Anasayfa Site içi arama Hukuk Forum Sitemap Impressum

Deutsch - Türkisch

Amacımız

Almanya`da Hukuk

Forum

Avukat listesi

Faydalı Linkler

Türk Hukuku

 

Hukuk sorunları:

İş Hukuku

Emeklilik

Vatandaşlık

Sosyal Güvenlik

Askerlik

Dövizle Askerlik broşür

Yurtdışı Askerlik  erteleme

 

 

 

Hukuk bilgileri:

Emeklilik

Sosyal haklar

Askerlik

İşsizlik

2007 Celp dönemi

Erteleme Işlemleri

Yeni askerlik uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERTELEME İŞLEMİNE İLİŞKİN EN ÇOK SORULAN SORULAR

OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİNE SAHİP OLARAK YABANCI ÜLKEDE ÇALIŞMAKTAYIM. ASKERLİĞİMİ ERTELETMEK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatıyla ve umuma mahsus pasaport hamili olarak yabancı ülkede fiilen bulunuyor iseniz, erteleme işlemi için bölgesinde ikâmet ettiğiniz Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

ERTELEME İŞLEMİNİ YAPTIRMAK İÇİN KONSOLOSLUĞA HANGİ BELGELERİ İBRAZ ETMEM GEREKİYOR ?

 

Erteleme işlemini yaptırabilmek için yurt dışındaki statünüze göre ibraz etmeniz gereken belgeleri Bakanlığımıza ait www.asal.msb.gov.tr internet adresinden öğrenmeniz mümkündür.

ASKERLİĞİMİ ERTELETTİM, ÇALIŞTIĞIM FİRMA BENİ TÜRKİYE’DE GÖREVLENDİRDİ. ASKERLİĞİM ERTELİ İKEN TÜRKİYE’YE GELİP ÇALIŞABİLİR MİYİM?

Askerliğiniz erteli iken yurt dışında çalıştığınız firma tarafından görevlendirilmeniz nedeniyle, kısa süreli olarak Türkiye’de çalışmanızda bir sakınca yoktur. Ancak, çalışma süresinin uzun olması ve özellikle bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla Türkiye’de ikâmet etmeniz ve ücret/maaş/yolluklarınızın Türkiye’deki bir kurum tarafından ödenmesi halinde ertelemenizin iptal edilmesi ve durumunuza uygun askerlik işlemine tâbi tutulmanız gerekir.

ERTELEME İŞLEMİNİ YENİLEMEK İÇİN NE YAPMAM GEREKİYOR ?

İlk erteleme işlemini yaptırırken konsolosluğunuza ibraz ettiğiniz belgeleri tekrar posta ile konsolosluğunuza gönderdiğiniz ve önceki erteleme döneminde bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla süre ile (altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde erteleme süresinin yarısı kadar) Türkiye’de kalmadığınızı belgelediğiniz takdirde, müteakip erteleme işleminiz yapılacaktır.

Ancak, altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar, müteakip erteleme işlemi için de ertelemeye esas teşkil eden bilgi ve belgelerle birlikte bizzat konsolosluğa başvurmak zorundadırlar.

HANGİ HALLERDE ERTELEME HAKKIMI KAYBEDERİM ?

*Erteleme işlemine esas teşkil eden yabancı ülkedeki statünüzü kaybetmeniz halinde,

*Askerliğiniz erteli iken yurda kesin dönüş yaptığınızda,

*Sınır dışı edildiğinizde,

*Bulunduğunuz ülke iki yıllık ertelemeye tabi ülkeler arasında ise, askerliğinizin erteli bulunduğu sürelerde bir takvim yılı ( 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) içinde toplam olarak altı aydan fazla süre ile (altı aylık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar için erteleme süresinin toplam olarak yarısından fazlasını) Türkiye’de kaldığınızda,

ertelemeniz iptal edilir ve yurt içinde durumunuza uygun askerlik işlemine tâbi tutulmanız gerekir.

ASKERLİĞİMİ İLK DEFA ERTELETTİKTEN SONRA, ERTELEME İŞLEMİNİ YENİLETMEK İÇİN KONSOLOSLUĞA GİTMEM GEREKİYOR MU?

Müteakip erteleme işlemi için bizzat konsolosluğunuza gitmeniz gerekmiyor. İlk erteleme işlemini yaptırırken konsolosluğunuza ibraz ettiğiniz belgeleri tekrar posta ile konsolosluğunuza gönderdiğiniz takdirde, erteleme işlemi yapılacaktır. Ancak, altı aylık/bir yıllık ertelemeye tâbi ülkelerde bulunanlar, müteakip erteleme işlemi için de ertelemeye esas teşkil eden bilgi ve belgelerle birlikte bizzat konsolosluğa başvurmak zorundadırlar.

ERTELEME HAKKIMDAN VAZGEÇEREK, ASKERE GİTMEK İSTİYORUM. NE YAPMAM GEREKİYOR ?

Erteleme hakkınızdan vazgeçtiğinizi belirten bir dilekçe ile askerlik şubenize başvurduğunuz takdirde, tâbi olduğunuz statüye göre askere sevk işleminiz yapılacaktır.

ERTELEME SÜREM BU SENE BİTİYOR, ERTELEME İŞLEMİNİ YENİLEMEK İÇİN KONSOLOSLUĞA NE ZAMAN BAŞVURMAM GEREKİYOR ?

Erteleme işleminizi yenilemek için ertelemeye esas teşkil eden bilgi ve belgelerle birlikte, önceki ertelemenizin bittiği yılın her hangi bir ayında konsolosluğunuza başvurabilirsiniz, ancak yoklama kaçağı veya bakaya olarak aranmanızın önüne geçebilmek için bu işlemi en geç, önceki erteleme sürenizin bitiminden bir ay önce yapmanız uygun bir hal tarzıdır.

OTURMA VEYA ÇALIŞMA İZNİ OLMADAN VEYA BU SÜRELERİ AŞAN BİR TARİHE KADAR ASKERLİĞİMİ ERTELETEBİLİR MİYİM ?

Oturma veya çalışma iznine sahip olmadan askerliğinizi erteletmeniz mümkün değildir. Ayrıca, oturma ve çalışma izin sürenizin iki yıllık erteleme süresinden daha az olması durumunda, askerliğiniz oturma veya çalışma izin sürelerinden hangisi daha uzunsa onu takip eden ilk 31 Ekim tarihine kadar yapılabilir.

GEMİ ADAMIYIM, ASKERLİĞİMİ ERTELETMEK ÜZERE NEREYE BAŞVURMAM GEREKİYOR ?

Yabancı ülkede kurulu bir şirkete bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde çalışan gemi adamı statüsündeki vatandaşlarımız, erteleme işlemlerini, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu,  donatan veya vekilinin bulunduğu ya da geminin vekaletini yürüten gemi acentesinin bulunduğu yabancı ülkedeki Türk konsolosluklarından yaptırabilirler.

SON YOKLAMA İŞLEMİNİ YAPTIRMADAN ASKERLİĞİMİ ERTELETEBİLİR MİYİM ?

Askerliğiniz ertelenmesi için son yoklama sağlık muayene işlemini yaptırmanıza gerek yoktur. Son yoklama sağlık muayene işlemini yaptırmadan da askerliğinizi erteletmeniz mümkündür. Ancak, askerliğinizi ertelettikten sonra, arzu etmeniz halinde, son yoklama sağlık muayene işlemini yurt dışında konsolosluğunuz tarafından sevk edileceğiniz bir sağlık kuruluşunda veya yurt içinde en yakın askerlik şubesi tarafından sevk edileceğiniz askerî hastanede yaptırmanız mümkündür.

ASKERLİĞİM ERTELİ İKEN TÜRKİYE’DE BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖREBİLİR MİYİM ?

Askerliğiniz erteli iken devam mecburiyeti olmayan bir öğretim kurumunda (Açık Öğretim Fakültesi vb.) öğrenim görmeniz mümkündür. Devam mecburiyeti olan bir kurumda öğrenim gördüğünüz takdirde, ertelemenizin iptal edilmesi söz konusu olacaktır. Ancak, öğrenci olmanız nedeniyle, 29 yaş sınırını aşmamak kaydıyla, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/C maddesi kapsamında askerliğinizin ertelenmesi mümkündür.

ADRESİMDE VEYA STATÜMDE DEĞİŞİKLİKLER OLDUĞUNDA NE YAPMALIYIM ?

Adresinizde veya yurt dışı statünüzde meydana gelen değişiklikleri bir ay içerisinde askerlik şubenize veya askerlik şubenize bildirilmek üzere konsolosluğunuza bildirmeniz gerekmektedir.

YÜKSEK LİSANS VEYA DOKTORA ÖĞRENİMİ YAPMAK ÜZERE YURT DIŞINA GİDENLER 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/G MADDESİ KAPSAMINDA ASKERLİKLERİNİ ERTELETEBİLİRLER Mİ ?

Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden, (resmî öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, bulundukları yabancı ülkedeki üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar, devamlılık arz eden bir işte sürekli çalışmalarından dolayı bulundukları ülke resmî makamları nezdinde işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatlarından birini kazanan ve işlemleri bu makamlar tarafından yeni statülerine göre yürütülenler de, Kanunda belirtilen diğer şartlara da sahip olmaları koşuluyla askerliklerinin ertelenmesi mümkündür.

 Ayrıca başlangıçta resmî öğrenci statüsünde (resmî-burslu veya resmî burssuz ayrımı ile 1416 Sayılı Kanundan yararlanan MEB bursluları ile 2547 Sayılı Kanunun 33’üncü maddesinden yararlanan YÖK bursluları arasında ayırım yapmadan) yüksek lisans/doktora öğrenimi görmek üzere yabancı ülkelere gidenlerden, yurt içinde aldıkları bursu kestirerek bulundukları ülkedeki üniversitelerden burs alarak yüksek lisans/doktora öğrenimi görenlerin veya meslek ya da sanatlarını icra edenlerin, yurt içinde bağlı oldukları kurumlarla ilişiklerini kesmeleri veya burs karşılıklarını ödemeleri talep edilmeden, burs kesim tarihi dikkate alınmak suretiyle, yurt dışında geçirdikleri süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılarak diğer şartları da oluşturmaları koşuluyla, askerliklerinin ertelenmesi mümkündür.

PART TIME ÇALIŞAN ÖĞRENCİLER İLE LİSANS VE DAHA AŞAĞI EĞİTİME TABİ OLANLAR ASKERLİKLERİNİ ERTELETEBİLİR Mİ ?

Oturma ve çalışma izinleri öğrenciliğine bağlı olarak verilenlerden gün içinde kısa süreli (part time) çalışanlar ile lisans ve daha aşağı eğitim düzeyine tâbi olanların askerliklerinin 1111 Sayılı Askerlik Kanununun 35/G maddesi kapsamında ertelenmesi mümkün değildir.  

HANGİ DURUMLARDA YURT DIŞINDAKİ YÜKÜMLÜLER ASKERLİK HİZMETİNDEN MUAF TUTULURLAR?

    Konsoloslukları tarafından sevk edildikleri sağlık kuruluşundan aldıkları raporu, rapora esas teşkil eden bilgi ve belgeleri, Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluk kanalı ve onayı ile MSB Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilenlerden, rapor üzerinden yapılacak inceleme sonucunda raporu, MSB Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı ile onaylananlar ile yurt içinde bir asker hastanesinde yapılan muayene sonucunda hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı rapor tanzim edilenler, askerlik hizmetinden muaf tutulurlar. 

   Yurt dışında doğan ve ikâmet edenler ile kanunî rüşt yaşına kadar yabancı bir ülkeye gitmiş olanlardan, askerlik hizmetinin zorunlu olduğu aşağıdaki ülkelerin vatandaşlığını da kazanan Türk vatandaşları, talepleri halinde, bulundukları ülkede askerlik yapmış olduklarını belgelemek kaydıyla mükellefiyetlerini yerine getirmiş sayılırlar. 

Almanya

Avusturya

Danimarka

Finlandiya

Fransa (1979 ve daha genç doğumlular hariç)

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya (01 OCAK 2005'ten önce Askerlik yapmış 1985 ve daha yaşlı doğumlular.)

Norveç

Yunanistan

Tunus

Suriye

     Askerlik hizmeti ile “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporların kabul edileceği ülkeler, ihtiyaç duyulduğunda her yılın aralık ayı içerisinde; Dışişleri ve içişleri bakanlıklarının uygun görüşü alınarak Millî Savunma Bakanlığınca belirlenir. 

   KKTC’nde yapılan her türlü askerlik hizmeti Türkiye’deki askerlik hizmetinden sayılmaktadır

Kaynak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizin sayfaları yalnızca genel bilgi edinmeniz  için hazırlanmıştır. Sitemiz avukatlık danışmanlığı içermemektedir (hukuki veya diğer bir şekilde).  Sitemizde sunulan bilgi malzemesi  için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

  

Almanya Türk avukat   l   Askerlik işlemleri   l   Faaliyet   l   Basvuru   l   Rechtsberatung l Lastminute Reisen

Copyright 2006 hukuk24.de All Rights Reserved.