Recht

Hukuk 24 Online Avukat

 
Anasayfa Site içi arama Hukuk Forum Sitemap Impressum

Deutsch - Türkisch

Amacımız

Almanya`da Hukuk

Forum

Avukat listesi

Faydalı Linkler

Türk Hukuku

 

Hukuk sorunları:

İş Hukuku

Emeklilik

Vatandaşlık

Sosyal Güvenlik

Askerlik

Dövizle Askerlik broşür

Yurtdışı Askerlik  erteleme

 

 

Hukuk bilgileri:

Emeklilik

Sosyal haklar

Askerlik

İşsizlik

2007 Celp dönemi

Erteleme Işlemleri

Yeni askerlik uygulamaları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DÖVİZLE ASKERLİK

5 bin Euro'yu veren dövizle askerlik yapabilecek 23 Şubat 2008

Dövizle askerlik hizmetinin esal ve usullerini belirleyen yönetmelin Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yurtdışında enaz üç yıl çalışan Türk vatandaşları 38 yaşın altındaysa 5 bin 112 Euro, 38 yaşın üstündeyse 7 bin 668 Euro ödeyerek dövizle askerlik yapma hakkını elde edecek.

Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için başvuran yükümlülere ilişkin düzenlemeleri ve bu yükümlülerle ilgili işlem yapacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını kapsıyor.

KİMLER BAŞVURABİLECEK

Yönetmeliğe göre, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlülerin, durumlarını ispata yarayan belgeleri bağlı oldukları konsolosluklara ibraz etmeleri gerekiyor. Bir meslek veya sanatı icra eden kişi, bulundukları yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi veya işveren tanımı dışında kalan herhangi bir meslek veya sanatı, en az toplam bin 95 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunmak suretiyle icra ettiğini resmî belgelerle kanıtlayan, ücretini yabancı ülke parası olarak alan ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam eden yükümlüler dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilecek.

CELP DÖNEMİ

Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilecek esaslara göre yükümlülerin temel askerlik eğitimine sevk edilecekleri başlangıç ve bitim tarihleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yabancı ülkede en az bulunma süresi de şöyle belirlendi:

Yükümlülerin, yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip olarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren, başvuru tarihine kadar, herhangi bir nedenle yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, yabancı ülkelerde fiilen bin 95 gün bulunma şartı aranacak. İşçiler, bulundukları yabancı ülke mevzuatına uygun bir şekilde oturma veya çalışma iznine sahip olarak bir işveren ile yapılan hizmet akdine göre en az toplam bin 95 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunmak suretiyle mesleğini icra ediyorsa, ücretini yabancı ülke parası olarak alıyor ve dövizle askerlik yükümlülüğü süresince bu durumu devam ediyorsa dövizle askerlik hizmetinden yararlanma hakkına kavuşacak. Yurtdışında yaşayan işverenler için de aynı şartlar geçerli olacak.

KİMLER YARARLANACAK?

Yönetmelik de dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerde aranacak şartlar şöyle sıralandı:

-Her ne sebeple olursa olsun yurtiçinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;

-Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen bulunmak,

-Bir hizmet akdine dayanarak, yabancı ülkede kurulu şirketlere bağlı yabancı bandıralı gemilerde ve yabancı ülkelerde, en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalışmak,

-Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile yurtiçinde silah altına alınmamış olmak,

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını, 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

-38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemek ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

-Yükümlülüklerin devamı süresince yurda kesin dönüş yapmamak,

-Başvuru esnasında ve yükümlülüklerin devamı süresince yabancı ülkedeki statüsünü muhafaza etmek,

-Temel askerlik eğitimine; 38 yaş sınırı içinde başvuranlar için en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde, 38 yaş sınırını aşanlar için en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk veya ikinci celp döneminde başlamak, şartları aranır.

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar, kalan taksitlerin tamamını ödemek ve temel askerlik eğitimini yapmak suretiyle, başvuru sırasında belirlenen ödeme süresinden önce kesin dönüş yapabilirler.

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerini tamamlamadan yararlanmaktan vazgeçenler, yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar veya ücret, maaş veya yolluklarının karşılığı yurtiçinden transfer edilenler dövizle askerlik hizmetinden yararlanamayacak.

ÖDEMELERDE EURO ESAS ALINDI


Yönetmelikde, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin ödemelerini Euro üzerinden yapması istendi. Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için ödemelere esas olacak para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Millî Savunma Bakanlığı tarafından tespit edilip yayınlanacak. Bunların ödeyecekleri toplam döviz miktarı ve taksit miktarı, Euro tutarının her mali yılın ilk mesai günündeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruna göre hesap edilecek karşılığı kadar olacak.
Kaynak:
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/8295961.asp?gid=229&sz=94331
 

 

 

 

 

 

 

 

İnternet sitemizin sayfaları yalnızca genel bilgi edinmeniz  için hazırlanmıştır. Sitemiz avukatlık danışmanlığı içermemektedir (hukuki veya diğer bir şekilde).  Sitemizde sunulan bilgi malzemesi  için sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 

  

Erbrecht Türkei   l   Türkischer Rechtsanwalt   l   PINARAK RECHTSANWÄLTE HANNOVER   l    Askerlik işlemleri   l   Rechtsberatung l Lastminute Reisen

Copyright 2006 hukuk24.de All Rights Reserved.