Recht

Hukuk 24 Online Avukat

Anasayfa Site içi arama Hukuk Forum Sitemap Impressum

Amacımız

Almanya`da Hukuk

Forum

Avukat listesi

Faydalı Linkler

Türk Hukuku

 

Hukuk sorunları:

Arbeitslosengeld II

Sosyal Güvenlik

İşsizlik

 

 

 

 

 

Hukuk bilgileri:

Emeklilik

Sosyal haklar

Askerlik

İşsizlik

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitslosengeld II ( İŞSİZLİK PARASI II)

01.01.2005 tarihinden itibaren Sosyal Yardım (Sozialhilfe) ve İşsizlik Yardımı (Arbeitslosenhilfe)

kaldırılıp, bunun yerine Arbeitslosengeld II (İŞSİZLİK PARASI II)  getirilmiştir.

 Çok ayrıntılı soruları içeren dilekçe formlarını doldururken gereken belgeler şunlardır:

1. İkametgah Belgesi (Anmeldung)

2. Hanede yaşayan herkesin (Alman vatandaşı değilse) pasaportu, eğer Alman vatandaşı ise

Nüfus Hüviyet Cüzdanı (Personalausweis)

3. Telefon numarası ve varsa e-mail adresi

4. Banka Konto nosu, BLZ, Bankanın adı

5. Hanede yaşayanların ailevi durumları (evli, boşanmış, ayrı yaşıyor, dul vs.), Ne zamandan beri?

6. Hanede yaşayanların tabiiyetleri (Hangi ülke vatandaşı oldukları)

7. Hanede yaşayanların (Alman vatandaşı değilse) çalışma izinleri (Arbeitserlaubnis - Avrupa

Birliği üyesi ülke vatandaşlar veyaı Süresiz Oturma İzni veya Oturma hakkı olanlar için gerekli

değildir)

8. Evde yaşayıp da Arbeitsamt'a kayıtlı olanların Arbeitsamt Ausweisları

9. İlticacı ise, iltica kabul belgesi

10. Evde yaşayanlardan okula gidenlerin veya meslek eğitimi yapanların okul belgeleri

(Schulbescheinigung, Ausbildungsbescheinigung)

11. Çalışanlar varsa firmanın adı, adresi, maaş belgeleri (Gehalts-/Lohnabrechnung)

12. Bakım evinde kalan varsa adları. (Belge)

13. Evde yaşayan herkesin hastalık kasası (Krankenkasse) kartları, Hastalık kasasının adı, adresi

14. Evde yaşayanların Emeklilik Sigortası (Rentenversicherung) kartları veya sigorta numarası (LVAlBfA)

15. Evde yaşayan ve emekli olanların ilk emeklilik belgesi ve yıllık emeklilik maaş artışı belgesi

16. Hamile olan var mı? Annelik Belgesi (Mutterpass)

17. Engellilik Belgesi (Behindertenausweis). Herhngi bir para/yardım alıyor mu? (Belgesi)

18. Hastalıktan dolayı fazla gideri olan var mı? Örneğin diyet gibi (Vordruck Hausarzt)

19. Tüm gelir belgeleri: Aşağıdaki gelirlerle ilgili tüm belgeler  (Emeklilik (Rente), Serbest meslek, Maaş Kağıtları (Gehalts-/Lohnabrechnung)

20. En son banka dekontu (Kontoauszug)

21. Servet beyanı: Almanya içinde veya dışında mevcut banka tassaruf cüzdanı (Sparbuch), nakit

para miktarı, değerli eşyalar, araba (KtZ-Brief) ve değeri, hisse senedi, tahvil, yaşam sigortası,

özel emeklilik sigortası, Riester Rente, Bausparvertrag ve yıl sonu bildirim belgesi, gayri

menkuller (arsa, arazi, kat, ev, bina)

22. Evde yaşamayıp ta nafaka ödenilen kimse var mı? Adı, Soyadı, Adresi, Doğum tarihi,

akrabalık derecesi (Bunlarla ilgili belgeler)

23. Alacağınız var mı? Tazminat gibi. Eski işverenden, Sosyal dairelerden vs. (Bununla ilgili

belgeler, mahkeme kararları)

24. Kazadan dolayı çalışamaz durumda olan var mı? (Unfallbogen)

25. Arbeitslosengeld alan var mı? Belge. Sperzeit varsa onun belgesi (Sperrzeitbescheid)

26. Kira Mukavelesi, En son yıl sonu masraflar hesabı (Betriebskostenabrechnung)

27. Almanya içinde veya dışında evi, katı, arsası olanlar: kaç metrekare, kaç oda, ne zaman

yapıldı, aylık ödenen kredi faizi ne kadar? (Bankadan belge), kalorifer masrafları

(Heizkostenabrechnung)

28. Çalışanların firmalarına olan uzaklığı (kaç km), aylık otobüs/metro bileti ücreti (Monatskarte)

29. Tüm sigortaların poliçeleri (araba, bina, vs.)

30. Almanya içinde veya dışında gayri-menkul veya menkul malları hediye/hibe ettiniz mi? Veya

devir ettiniz mi? Kime, ne zaman (Belgeleri)

 

Arbeitslosengeld II Türkçe

Übersetzung der Hinweise u. Informationen der Agentur für Arbeit zu Ihren Pflichten, wen Sie Leistungen des SGB II in Anspruch nehmen in die türkische Sprache

Federal Sosyal Güvenlik Kanunu II 'ye -SGB II- istinaden sosyal yardim alanların mutlaka bilmesi gereken konular ve yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükleri.

Elinizdeki broşürle, 'issizlik parası II' (Arbeitslosengeld II) veya sosyal yardim alıyorsanız veya almak için başvuruda bulunacaksanız, Federal Sosyal Güvenlik Kanunu II 'ye -SGB II-de İssizler İçin Temel Güvence altında düzenlenmiş olunan ve mutlaka dikkat etmeniz gereken hususlar ve yerine getirmekle zorunda olduğunuz yükümlülükleriniz hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Aktif Katilim

Adi geçen yasa ile yapılan yeni düzenlemede temel güvence dahilinde verilen yardımlar, bundan sonra ancak siz ve sizinle birlikte ikamet etmekte olan ve ayni zamanda yardim alan çalışacak yastaki herkes, ancak geçimlerini yardim almadan veya mümkün olduğu kadar daha az yardim alarak sürdürebilmek için kendilerine sunulan her türlü olanak ve fırsattan aktif olarak değerlendirdiğinizi ispat ettikten sonra kesintisiz ödenecektir. Yardim alan ve çalışabilecek yasta olan herkes, tekrar is hayatına dönebilmek için gerekli olan bütün kurslara aktif olarak katılmalı ve özellikle tekrar is hayatına dönmeyi içeren bir sözleşme imzalamalıdır. İmzalamış olduğunuz bu sözleşme, sizinin tekrar is hayatına dönmenizi sağlamak için hangi işlemlerin yapılması gerektiğini ve sizin kendinizin neleri ne kadar siklila nasıl yapmanız gerektiğini ve bu çabalarınızı (yardim almakta olduğunuz mercililere karsı) nasıl ispatlayabileceğinizi içermektedir.

Sosyal yardim alan erişkinlerden kabul etmeleri beklenen isler

Federal Sosyal Güvenlik Kanunu II 'ye -SGB II- istinaden sosyal yardim alan biri olarak siz de her kes gibi (üç yasında daha küçük bir çocuğa veya bakıma muhtaç bir aile ferdine bakmak zorunda değilseniz) teklif edilen ve psikolojik, bedenen ve manen yapabilecek durumda olduğunuz her isi kabul etmek zorundasınız. Önemli bir gerekçe göstermeden yükümlülüklerinizi yerine getirmemeniz, issizlik yardımınızın kesilmesine yol açar!!! Yani kendisine teklif edilen ve yapabileceği bir isi kabul etmeyen veya tekrar ise dönmesini amaçlayan bir kursa katılmayan veya kendisi tekrar ise dönmek için gerekli çabayı göstermeyen her kesin aldığı aylık yardımın % 30' u üç ay süre ile kesilir. Yükümlülüklerinizi yeniden yerine getirmemeniz durumunda aldığınız yardim yeniden kesilir. Bu kesintiler (hastalık veya hamilelik gibi durumlarda aldığınız) fazla veya ek yardim ödeneklerini ve kira ve kalorifer giderlerini de kapsayabilir. Yükümlülüklerinizi gerekçe göstermeden sik sik yerine getirmemeniz durumunda İssizlik Parası II' nin (yani aldığınız yardımın) tamamen kesilmesi de mümkündür. 15 ile 25 yas arasında olup ta yardim alanlar, kendilerine teklif edilen ve yapabilecekleri bir isi kabul etmezlerse veya kendileri tekrar ise dönmek için gerekli çabayı göstermezlerse, temel yardim (Grundsicherung) çerçevesinde aldıkları para yardımı üç ay süre ile kesilir Bu kişilerin bu süre içinde sosyal yardim alma hakları da yoktur. Kira ve yakacak giderleri bu süre dahilinde direk olarak ev sahibine ödenir. Bu süre dahilinde de danışma ve bakim olanaklarından yararlanmaları mümkündür. Bazı durumlarda eşya yardımları veya para yerine geçecek yardımlardan faydalanabilirler.

Dilekçe verme

Temel Güvence çerçevesinde yardim almak için dilekçe vermeniz şarttır. Başvurunuzdan önceki dönemler için yardim almanız mümkün değildir. Gecikmeye meydan vermemek için, yardim başvurularınızı 01.01.2005 tarihinden önce yapınız. Dilekçede uyulması gereken herhangi bir özel husus yoktur. Başvurunuzu yazılı veya sözlü olarak yapabilirsiniz. Gerekli belgeleri mutlaka tamamlamanız gerekmektedir. -Devamı arka sayfada- İştirak etme ve bildirimde bulunma yükümlülüğü Yardim talebinizin incelenip ve tespit edilebilmesi için mutlaka iştirak etmeniz gerekmektedir. Yardim gerektiren ve başvuru formunda sorulan bütün nedenleri mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. Yardim alabilmeniz için üçüncü şahıslardan bilgi alınması gerekiyorsa, bu şahısların bize bilgi vermesine müsaade etmeniz gerekmektedir. (Belge veya Doküman) gibi delillere ihtiyaç duyuluyorsa, bunları bize bildirmek veya sunmak zorundasınız. Temel güvence çerçevesinde yardim aldığınız süre dahilinde istenildiğinde bizzat gelmek ve gerektiği takdirde doktor muayenesine veya psikolojik muayeneye katılmak zorundasınız. Bunun dışında yaptığınız başvuruda belirttiğiniz durumlarla ilgili olan mevcut veya olabilecek diğer her türlü değişikliği zaman kaybetmeden bildirmek zorundasınız. Yalniz bu koşullarda yardımlar gerekli miktarda verilebilir ve gereğinden fazla ödemelerden kaçınılabilir. Başvurudan sonra size örneğin emeklilik aylığı bağlanması gibi yardımı etkileyecek her türlü değişikliği de hemen bildirmeniz gerekmektedir.

Özellikle aşağıdaki durumlardan herhangi birisinin oluşması durumunu mutlaka bildirmeniz gerekmektedir. Bu durumlar şunlardır; "

  • -Serbest meslek sahibi olarak veya ailenize ait is yerinde- yeniden ise baslarsanız. Diğerlerinin çalıştığınızı bildireceklerine dair verdikleri sözlere güvenmeyin. Bu sadece ve sadece sizin kendi yükümlülüğünüzdür. Ayni şey esiniz veya birlikte yasadığınız yardim alan partneriniz için de geçerlidir.

  • -Çalışacak yasta bir ihtiyaç sahibi olarak hastalandıysanız ve ne zaman tekrar çalışabilecek durumdaysanız. Isgörmezlik durumunuzu ve bu durumun ne kadar süreceğini sizin belgelemeniz gerekmektedir. "

  • -Annelik parası veya benzer diğer yardımlar için başvuruda bulunmuşsanız veya bu yardımları alıyorsanız.

  • -Mağdurluk emeklilik aylığı gibi her hangi bir kurumdan emeklik aylığı alıyorsanız veya emeklik aylığı almak için başvuruda bulunduysanız.

  • -Adres değişikliklerini. Taşınma durumunda yeni ev kontratı imzalamadan önce yardim almakta olduğunuz kurumdan yeni evin kirasının ödeneceğine dair onay almanız gerektiğini unutmayınız.

  • -Evlenirseniz veya evliliğe eşdeğer sayılan bir partnerle birlikte yasıyorsanız veya esinizden veya partnerinizden ayrılırsanız.

  • -Aylık gelirinizde veya birlikte yasadığınız partnerinizin aylık gelirinde herhangi bir değişiklik olursa

  • -Sizin, esinizin veya birlikte yasadığınız partnerinizin faiz gelirleri veya hisse senetlerinden gelen kar payı sonucu veya vergi dairesinde vergi iadesi sonucu gelirinizde değişiklik olması durumlarını mutlaka bildirmeniz gerekmektedir.

Değişiklikleri lütfen zaman geçirmeden bildiriniz ve verdiğiniz bilgilerin eksiksiz ve doğru olmasına dikkat ediniz. Yukarıda belirtilen iştirak etme yükümlülüğünüze uymanız sizin faydanızadır. Verdiğiniz bilgilerin eksik veya yanlış olması durumunda veya değişiklikleri zamanında bildirmemeniz durumunda, haksiz yere almış olduğunuz yardımları geri vermekle birlikte gerekli görüldüğü durumlarda idari kabahat islemiş ve suç islemiş sayılacaksınız. Vergilerini ödeyen vatandaşların haklarını korumak için, haksiz yere alınan yardımlar -ayni zamanda diğer kurum ve kuruluşlarla mevcut olan bilgisayar ağı sayesinde- kolaylıkla açığa çıkarılır, ciddi bir şekilde taklip edilir ve alanlar hakkında dava açılır. 2004 yılı için issizlik yardımı (Arbeitslosenhilfe) alabilmek için is ve isçi bulma kurumuna issizlik talebiniz açısından önem taşıyan her türlü değişikliği bildirmek zorunda olduğunuzu unutmayınız.

Übersetzung: Stadt Bielefeld, Interkulturelles Büro, ohne Gewähr für Inhalt u. Richtigkeit

Detaylı bilgiler için burayı ziyaret edebilirsiniz.

Bu kanuda en çok sorulan soruları Türkçe Hukuk24 Forum' da izleyebilirsiniz.

İşsizlik yardımı alanlar için önemli bilgiler

Informationen der Agentur für Arbeit (Işsizlik kurumunun verdiği önemli bilgiler

Kaynak: Berlin

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Arbeitslosengeld   l   Rechtsanwalt für Erbrecht Türkei   l   Rechtsanwalt für Immobilienrecht  Türkei   l   Hannover Rechtsanwälte   l   Rechtsberatung l Lastminute Reisen

Copyright 2006 hukuk24.eu All Rights Reserved.