Recht

Hukuk 24 Online Avukat

Anasayfa Site içi arama Hukuk Forum Sitemap Impressum

Amacımız

Almanya`da Hukuk

Forum

Avukat listesi

Faydalı Linkler

Türk Hukuku

 

Hukuk sorunları:

Pembe / Mavi Kart

Çifte Vatandaşlık

Yasalar ve haklar

 

 

 

 

 

Hukuk bilgileri:

Emeklilik

Sosyal haklar

Askerlik

İşsizlik

Evlilik & Oturum izni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanya'daki   yurttaşlarımızın vatandaşlık başvurularına ilişkin açıklama

Almanya'daki yurttaşlarımızın vatandaşlık başvurularına ilişkin açıklama Almanya'daki yurttaşlarımızın vatandaşlık konusunda bazı tereddütleri olduğu ve bu çerçevede 4112 sayılı Yasa ile, vatandaşlığımızdan izinle ayrılanlara verilen belgenin niteliği, amacı ve sağladığı yararlar konusunda bazı yanlış değerlendirmeler yapıldığı görülmektedir.

Bu konuda herhangi bir yanlış anlamayı önlemek ve vatandaşlarımızı aydınlatmak bakımından, aşağıdaki bilgilerin duyurulmasında fayda mütalaa edilmektedir.

Bir şahsin vatandaşlığını terk ederek başka bir ülkenin vatandaşlığını alması tamamen kişisel bir tercihtir. Bu konuda herhangi bir zorlama veya telkin söz konusu değildir.

Türk Hukuk Sistemi, çifte vatandaşlığa olanak sağlamaktadır. Buna göre, vatandaşlarımızın, vatandaşlıklarını muhafaza ederek, ayni zamanda bir başka ülkenin vatandaşı olabilmeleri imkanı mevcuttur.

Alman hukuku ise, tek vatandaşlık ilkesini kabul etmektedir. Almanya'nın, kendi tarihi koşulları içindeki gelişmelerden kaynaklanan ve herkes için geçerli olan bu ilkenin benimsenmiş olması, Türk vatandaşlarına karsı bir tutumdan değil, genel ve evrensel tek bir vatandaşlık ilkesini esas almalarından kaynaklanmaktadır. Burada devletler arasında herhangi bir ayrım söz konusu değildir. Diğer bazı ülkelerde olduğu gibi, Almanya'da da tek vatandaşlık yerine, çifte vatandaşlık ilkesinin benimsenmesini savunanlar olmakla birlikte, bugün yürürlükte olan yasalar, münhasıran tek vatandaşlık ilkesini öngörmektedir..

Almanya'nın bu konumunu da dikkate alan Türk Hükümetleri, bir yandan vatandaşlarımızın Alman hukuk sistemine uyumunu kolaylaştırmak, diğer yandan Türk vatandaşlığını yitirmelerinin yaratabileceği sakınca ve endişeleri giderebilmek için özel bir imkan sağlamıştır. 1995 yılında çıkarılan 4112 şayili Yasa bu güvencenin çerçevesini oluşturmaktadır. Türk vatandaşlığından izinle ayrılan kişilere, 4112 şayili yasa uyarınca, siyasi haklar dışında Türk vatandaşlığından kaynaklanan tüm haklarının saklı tutulduğu ve güvence altına alındığına dair bir belge düzenlenmektedir (eski Pembe Kart/ şimdi Mavi Kart).

Bu belgeyle, doğumla Türk vatandaşlığını kazanmış olup da, sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçılarının, Türkiye'de;

  • İkamet,

  • Seyahat,

  • Çalışma,

  • Yatırım,

  • Ticari Faaliyet,

  • Miras,

  • Taşınır-Taşınmaz Mal Satın Alma, Ferağı, Kiralama

ve bunun gibi konularda Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam etmeleri hükme bağlanmıştır. Türkiye'de tüm kurumlarımız nezrinde geçerliliği sağlanmış olan bu belge hamili şahısların, Türkiye'deki hak ve menfaatleri, söz konusu Yasa kapsamında tam olarak güvenceye alinmiş olup, vatandaşlarımızın endişesini mucip herhangi bir durum söz konusu değildir.

Bu belgeyi taşıyan yurttaşlarımız aynen Türk vatandaşları gibi ikamet, seyahat, çalışma, miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı haklarına sahiptirler. Bu açıdan da müsterih olmalıdırlar. Bu belgenin Türkiye'de tüm kurumlarımız nezrinde geçerliliğini sağlamak üzere, gerekli önlemler alinmiş olmakla beraber, çıkması muhtemel sorunlarda Büyükelçiliğimiz ve Baskonsolosluklarimiz ilgililere yardımcı olmaya hazırdır. Uygulamadan kaynaklanabilecek sorunlar konusunda, Baskonsolosluklarimizin, bağlı Ataşeliklerimizin ve öğretmenlerimizin, aydınlatma faaliyetlerini hızlandırmaları yönünde çaba harcanacaktır. Ayrıca, vatandaşlık sorunları ile ilgili olarak Baskonsolosluklarimiza müracaat edecek şahıslara da, konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilecektir.

Türk vatandaşlığından ayrılan tüm vatandaşlarımızın bu belgeyi Başkonsolosluklardan istemeleri önemle tavsiye olunur. Diğer taraftan, Türk vatandaşlığından izinle çıkma sürecine ilişkin Türk makamlarınca yürütülen işlemlerin süratlendirilmesi için gerekli yasal ve idari tedbirler de ivedilikle yürürlüğe sokulmaya çalışılacaktır.

Almanya'da yasayan vatandaşlarımızın, hukuki ve idari açıdan güvenceli bir yasama sahip olmaları Türkiye Cumhuriyeti'nin baslıca amacıdır. Bu bağlamda, vatandaşlarımızın, kişisel bir tercih konusu olan başka bir ülke vatandaşlığını kazanma yönündeki iradelerini, mevcut yasal çerçeveyi de dikkate alarak şekillendirmeleri ve bu yeni statülerini tehlikeye sokacak bir girişim içinde bulunmamaları önem taşımaktadır. Türkiye olarak çifte vatandaşlık ilkesinin evrensel bir kural olması yönündeki görüş ve beklentimizi muhafaza etmekle birlikte, devletlerin kendi iç meselelerini ilgilendiren hukuk sistemlerine tam bir saygı içinde olduğumuz da muhakkaktır. Pek çok vatandaşımızın kalıcı olarak varlığını sürdürdüğü Almanya'da her zaman yasalara uygun davrandığı da bir gerçektir. Bu itibarla, vatandaşlık konusunun Türk ve Alman yasaları ışığında sorunlu bir konu olmaktan çıkarılması Almanya'daki Türk toplumunun geleceği açısından önem taşımaktadır.

Copyright © T.C.Berlin Büyükelçiliği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Çifte vatandaşlık   l   Göç yasası   l   Serbest meslek   l   Almanya göç yasası 2007   l   Rechtsberatung   l   Lasminute-Reisen

Copyright 2006 hukuk24.eu All Rights Reserved.